Камчия

Курортен комплекс Камчия се намира на Черно море, 28 км южно от град Варна, не далеч от магистрала "Черно море" свързваща градовете Варна и Бургас.
Курортен комплекс”Камчия” е разположен в близост до  международно летище и пристанище с добре развита транспортна достъпност, комуникации и  съобщителни мрежи.

Курортът е разположен на устието на река Камчия, сред уникалните лонгозни гори на природeн резерват, носещ също името на реката.

Плажовете на Камчия са широки и с големи  пясъчни дюни. Плаж Камчия е част от най-дългата пясъчна ивица на Българското черноморие, започваща от къмпингите "Рай" и "Романтика" в северната си част, минаваща през плажа при Шкорпиловци и свършваща при Черни нос в южна посока. Плажната ивица е разделена на три части, като плаж Камчия е най-северният от тях и е разположен до едноименния курорт.

КК Камчия предлага големи възможности за отдих и почивка сред природата, далеч от шумния и мръсен град и претъпканите морски курорти. В курорта и наоколо има няколко хотели, къмпинги и ресторанти.

Биологичното разнообразие в резервата е впечатляващо. В началото на 80-те години е включен в списъка на биосферните резервати ЮНЕСКО. Защитена местност „Камчийски пясъци”, с площ 373 ха, представлява обширната територия, заета от гора, влажни солени азмаци и пясъчна ивица, граничещи с морето.Изпълнява ролята на естествена буферна зона на резервата.Местообитание е на редки и застрашени видове от фауната.

Интерес за туристите е разходка с лодка или водно колело по реката между гъстите лиани, на места оформящи зелени тунели над реката. 

В курорта е изграден модерен Санаторно-оздравителен комплекс от нов тип, съчетаващ красотата на природата и духа с модерната, екологична архитектура. Работи целогодишно и е подходящ за културен, образователен,  бизнес,  спортен, медицински, детски и семеен отдих и туризъм.

Забележителности в комплекса са:
Резерват „Камчия”, Буферната зона на резервата, Защитена местност „Камчийски пясъци”, Лимана  „Паша дере”, устието на река Камчия.

Резерват „Камчия”  с площ 842 хектара се простира по долното течение на реката на 25 км южно от град Варна.